Basiskoers, exclusief op- en afslagkosten
Koersinformatie is ook terug te vinden op kitco.com
Goud € 43.627,92
Zilver € 518,27
Platina € 27.457,06
Palladium € 47.347,11

Privacyverklaring

Van der Meulen Edelmetaal BV respecteert de privacy van haar klanten en andere personen van wie zij gegevens verwerkt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op de wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden en grondslagen

Van der Meulen Edelmetaal BV verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgevers en opdrachtnemers;
 • uitvoering van de arbeidsovereenkomst met haar werknemers;
 • naleving van op haar rustende wettelijke verplichtingen, waaronder BTW-wetgeving, overige fiscale wetgeving en de Wwft;
 • bepaling rechtspositie jegens opdrachtgevers en opdrachtnemers na uitvoering overeenkomst;
 • bepaling rechtspositie jegens personeelsleden na einde arbeidsovereenkomst;
 • inning van declaraties;
 • marketing- en communicatie;
 • werving en selectie.

Van der Meulen Edelmetaal BV verwerkt persoonsgegevens die in het kader van het geven van uitvoering aan de overeenkomst zijn verkregen, door u zijn verstrekt, door derden aan Van der Meulen Edelmetaal BV zijn verstrekt of via openbare bronnen bij Van der Meulen Edelmetaal BV bekend zijn geworden.

Van der Meulen Edelmetaal BV verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden die zijn opgenomen in artikel 6 AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van de betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Van der Meulen Edelmetaal BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, dan wel op grond van wet- en regelgeving wordt vereist.

Verstrekte persoonsgegevens worden onverwijld verwijderd, tenzij behoud ervan noodzakelijk is ter verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan twee maanden nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, bewaard, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene voor een periode van een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure mogen worden bewaard.

Gegevens die in het kader van open sollicitaties worden verkregen, worden gedurende één jaar bewaard.

Beveiliging

In het kader van bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens zorgt Van der Meulen Edelmetaal BV voor passende, technische en organisatorische maatregelen om het beveiligingsniveau te waarborgen, een en ander afgezet tegen het risico van en rekening houdend met de stand van de techniek.

Indien Van der Meulen Edelmetaal BV gebruik maakt van dienstverleners die in opdracht van Van der Meulen Edelmetaal BV persoonsgegevens verwerken, zal Van der Meulen Edelmetaal BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen.

Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, rectificatie, correctie, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een door u gegeven toestemming kunt u sturen naar info@meulen.nl

Van der Meulen Edelmetaal BV controleert bij een dergelijk verzoek eerst de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Van der Meulen Edelmetaal BV neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van der Meulen Edelmetaal BV aan uw verzoek geen of geen volledige uitvoering kan geven, bijvoorbeeld vanwege de wettelijke bewaartermijnen.

Van der Meulen Edelmetaal BV streeft ernaar om het verzoek binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Van der Meulen Edelmetaal BV dat graag van u. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

De contactgegevens van Van der Meulen Edelmetaal BV zijn:

Van der Meulen Edelmetaal BV
Polderbosdyk 13a
8501 ZJ Joure
Telefoon: + 31 (0)513 468 112
E-mail:
info@meulen.nl

Aanpassen privacyverklaring

Van der Meulen Edelmetaal BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van Van der Meulen Edelmetaal BV worden gepubliceerd.

Over Van der Meulen

Al meer dan 200 jaar is Van der Meulen Edelmetaal toonaangevend op het gebied van edelmetaal recycling. Wij zijn als één van de weinige een gespecialiseerd inkoper van goud met het financieel gezond certificaat. U kunt dus gerust uw goud verkopen aan Van der Meulen Edelmetaal.

Openingstijden

 • Maandag08:00 - 17:00
 • Dinsdag08:00 - 17:00
 • Woensdag08:00 - 17:00
 • Donderdag08:00 - 17:00
 • Vrijdag08:00 - 14:30
 • ZaterdagGesloten
 • ZondagGesloten

Contact

Van der Meulen Edelmetaal
Polderboskdyk 13-A
8501 ZJ Joure

Postbus 17
8500 AA Joure

info@meulen.nl
Tel. 31 (0) 513 468 110
Fax +31 (0) 513 468 112

Copyright Van Der Meulen 2017

Warning [2]: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given
Error in bestand /home/meulen/domains/meulen.nl/public_html/modules/cookieconsent/cookieconsent.functions.php op regel 13